lauantai 29. kesäkuuta 2019

Tusina suosituksia Kuusamoon

Tämän bloggauksen tarkoituksena ei ole kertoa joukkueemme Team -75 rallitunnelmista vaan jakaa avoimesti lähes kahdenkymmenen vuoden opit. Siis kuinka menestyä Kuusamon SM -rallissa? Luonnollisesti näkemykset perustuvat vain yhden joukkueen kokemuksiin. Uskon kuitenkin, että niistä on hyötyä kenelle tahansa Kuusamon ralliin osallistuvalle tai ralliin osallistumista harkitsevalle. 

Kuusamon ralli poikkeaa muista ralleista pohjustamisen vaativuuden vuoksi. Toki useita muitakin ralleja pohjustetaan. Kuusamo vaatii kuitenkin pitkäjänteistä pohjustamista. Rallialue on laaja ja kaikkialle ei ehdi ilman huolellista valmistautumista. Joukkueemme perustajajäsen Mika Korkki on erikoistunut "karttaharjoituksiin". Hänen vuosia jatkunut työ havaintojen tallentamiseksi kartalle on johtanut siihen, että meillä on melko hyvä kuva ns. "kultaisen kolmion" rajoista. Tämän kolmion rajojen sisäpuolelta pystyy hoitamaan tehokkaasti reilu 100 lajia, vuodesta riippumatta.

Suositus I 

Tutki Tiiraa ja vie vähintään viimeisen 5 vuoden mielenkiintoiset havainnot paperiselle kartalle.

 

"kultainen kolmio"

 

Lintuvuodet eivät ole samanlaisia keskenään. Joinakin vuosina "myyrän purijoita" on ihan kaikkialla ja toisena totaalisen kadoksissa. Takatalvi keskeyttää laululintujen muuton ja tiukasta yrittämisestä huolimatta osa lajeista on kadoksissa. Lintuvuoden kokonaiskuvan selvittäminen kuuluu viimeisen kuukauden kotiläksyihin. Sääpalvelut on syytä ottaa seurantaan viimeistään vapun jälkeen ja ennusteiden rinnalla kannattaa seurata Tiiran havaintopalvelua. Tietoja vertaamalla saa muodostettua mielikuvan kuluvan vuoden lintutilanteesta. Varsinainen totuus sitten paljastuu Kuusamoon saavuttaessa, mutta hyvin tehdyt kotiläksyt säästävät pohjustuskilometrejä ja pitävät pohjustajien motivaation yllä, kun ei tuskaila tiettyjen lajien puuttumista, jos ylipäätänsä vuosi on näiden lajien osalta hiljainen.

Suositus II

Tarkista myyrä- ja hyönteistilanne LUKE:n ja Metsähallituksen ylläpitämistä tilastoista jo hyvissä ajoin ennen Kuusamoon siirtymistä. Seuraa eri sääpalveluita rallia edeltävän kuukauden ajan. Muodosta mielikuva lintuvuodesta ennen Kuusamoon saapumista. Mikäli mahdollista, tee tunnusteluretki Kuusamoon toukokuun toisella tai kolmannella viikolla. 

 

Harvalla on mahdollisuutta käyttää pohjustamiseen viikkoa pidempää aikaa. Useimmilla ei edes tätä. Rajallisen ajan vuoksi pohjustamisen suunnitteluun kannattaa panostaa. Olen laatinut meidän joukkueelle excell -taulukon pohjustettavista paikoista yhdessä Mikan kanssa. Tavoitteena on ollut laatia eheitä pohjustuskokonaisuuksia, välttäen turhaa ajelua pitkin laajaa Kuusamoa. Päivitämme taulukkoa aktiivisesti. Kymmenen vuoden lopputuloksena meidän excell -sisältää noin 100 kohdetta pohjustettavaksi.

Suositus III

Laadi karttaharjoituksen pohjalta pohjustamiseen lista paikoista, missä on käytävä. Täydennä paikkalistaa target -lajeilla. Pidä lista ajantasalla päivittämällä sitä aktiivisesti. 

 

 

Pieni pala pohjustamisen viikko-ohjelmasta

 

Pohjustamisen tarkoituksena on selvittää mistä lintuja löytyy. Tämän vuoksi pohjustamiseen käytettävät resurssit (aika, pohjustajien lukumäärä ja ajoneuvojen määrä) on syytä kohdentaa fiksusti. Tähän auttaa pohjustamisen viikko-ohjelma. Siis listaus siitä, että mitä kukin tekee eri päivinä. Viikko-ohjelma on hyvä tulostaa ja ripustaa kisamökin seinään. Siitä on hyvä käydä lävitse kunkin pohjustajan päiväohjelma ja tavoitteet. Varsinaisen rallireitin suunnittelu pohjautuu pohjustamiseen. Siksi pohjustaminen kannattaa aloittaa ns. "isosta kehästä" eli aluksi kierretään kaukokohteet. Viikon edetessä "kehä" tiivistyy ja rallireitin suunnittelu käynnistyy tiedon määrän kasvaessa. Meidän joukkueen tavoitteena on ollut, että kaikki kohteet ovat käyty tarkistamassa ralliviikon maanantaihin mennessä. Tiistaista alkaen pohjustaminen keskittyy alustavan rallireitin tiivistämiseen ja "puutelajien" hakemiseen, mikäli mahdollista alustavan reitin varrelta.


Suositus IV

Laadi viikko-ohjelma pohjustamiseen. Rakenna ohjelma vastaamaan käytettävissä oleviin resursseihin. Pohjustuspäivät eivät saa olla holtitonta ajamista paikasta toiseen. Myös levolle ja joukkueen yhdessä ololle on syytä varata riittävästi aikaa. Sovita pohjustamisen päivätavoitteet vallitsevaan säätilaan. 

 

Pohjustaa voi toki monella tavalla. Olennaista on, että pohjustaminen tuottaa toivotun lopputuloksen. Miten tähän päästään? Kokemuksiemme perusteella paripohjustamista voi suositella. Havainnoitsijoiden vireystilat vaihtelevat ja osaaminen ei ole tasalaatuista. Siksi paripohjustukseen kannattaa sijoittaa erilaisia persoonia, jotta havainnointi on tehokasta ja monipuolista. Myös hajauttamista kannattaa käyttää pohjustamisessa. Kävelyyn, pyöräilyyn tai melontaan kannattaa panostaa. Autossa istuminen ei ole pohjustamista vaikka kuinka pysähtelee avoimesta ikkunasta äänimaailmaa tarkkailemaan.

Suositus V

Pohjusta pareittain. Panosta pohjustamisen laatuun, ei pohjustettujen kohteiden lukumäärään. Käytä aikaa ja havainnoi tarkasti. Katso tilanteet loppuun eli miten mielenkiintoinen laji käyttäytyy. Merkitse havainnointiaika ja vallitseva säätilanne viipymättä ylös.  

 

Rallireitin suunnitteluun kannattaa panostaa. Alustava suunnitelma kannattaa olla "karttaharjoituksen " tasolla valmis viimeistään kahta vuorokautta ennen rallin suunniteltua aloitusta. Meidän joukkue on pyrkinyt suunnittelemaan alustavan reitin viimeistään tiistaina, jotta aikaa reitin tiivistämiseen jää riittävästi. Alustava reitti jakaantuu karkeasti neljään 6 tunnin aikajaksoon. Keskeistä on tehokas aloitus ja rallikilometrien minimointi. Hyvä reitti asettuu 400 - 500 kilometrin välille. Näin jää aikaa tärkeimmälle eli havainnoinnille. Joukkueen  vireystilan vahvistamiseksi viimeisille tunneille on hyvä sijoittaa ns. varmoja lajeja. Näin joukkue tietää, että kannattaa painaa loppuun asti. Pitkiä siirtymisiä on hyvä sijoittaa hiljaisille tunneille tai mahdollisen saderintaman väistämiseen.

Suositus VI

Aloita rallireitin suunnittelu hyvissä ajoin. Varaa vähintään yksi pohjustuspäivä reitin tiivistämiseen. Minimoi ajamiseen käytettävät tunnit. Lopullinen rallireitti on syytä suunnitella 23 tunnin mittaiseksi, sillä aina tulee yllätyksiä, joihin liian kireä aikataulu ei pysty sopeutumaan. 

 

Mika merkitsee alustavaa rallisuunnitelmaa kartalle

Pohjustuslajeja vietynä karttaan
Onnistunut aloitus nostaa rallijoukkueen henkistä tasoa uudelle tasolle. Siksi aloitukseen kannattaa erityisesti panostaa. Useamman huutolajin aloituksella on kiva jatkaa seuraava vuorokausi. Aloitus kannattaa sijoittaa viisaasti reitille, minimoiden kilometrit. On myös hyvä huomioida, että heräämisen ja aloituksen välissä ei tulisi olla liian montaa tuntia, koska näin valvottujen tuntien määrä ei kasva älyttömäksi. Liukuma mahdollistaa taktikoinnin ja sitä on hyvä hyödyntää. Meidän joukkue on pyrkinyt heräämään mahdollisimman myöhään ja aloittamaan vasta kymmenen jälkeen. Olemme halunneet maksimoida lauantaiaamun pituuden. Luonnollisesti rallisää ja suunniteltu rallireitti vaikuttavat merkittävästi aloituksen ajoittamiseen.

Suositus VII

Panosta aloitukseen. Sijoita aloitus ajallisesti ja maantieteellisesti älykkäästi. Käytä liukumaa.

 

Rallaaminen koostuu erilaisista toiminnoista. Staijaamisen sijoittaminen rallisuunnitelmaan vaatii yleensä kompromissejä. Yhdessä sovittavia asioita on muun muassa staijaukseen varattava aika ja montako staijaustuokiota rallireittiin sijoitetaan. Joukkueemme on vuosien varrella testannut erilaisia kompinaatioita. Olemme aloittaneet staijaamalla ja olemme lopettaneet staijaamiseen. Olemme sijoittaneet yhden tai useampia staijaustuokioita reitille. Selkeästi parhaat tulokset on tuonut selkea staijaustuokion sijoittaminen joko alkuun tai ensimmäisille tunneille. Näin joukkue on ollut vireystilaltaan parhaimmillaan "tyhjää" taivasta tuijottaessa. Noin tunnin yhtenäinen staiji tuottaa tulokseksi hyvässä paikassa useamman huutolajin.

Suositus VIII

Aloita staijaamalla tai sijoita staijaustuokio rallin ensimmäisiin tunteihin. Yleensä yksi tuokio riittää, loput hoituu rallin oheistoimintona. 

 

Kuusamon keskusta on tunnetusti loistavaa lintualuetta. Muutaman kilometrin säteeltä löytyy useampi käymisen arvoinen kohde. Tämän vuoksi keskusta kuuluu jokaisen rallijoukkueen reitille. Kysymys on pitkälti milloin keskustassa pyöritään? Joukkueemme on vuosittain kipuillut keskustaan kiirehtimisen kanssa. Lopputuloksena usein liian myöhäinen saapuminen tiettyjen lajien osalta. Negatiivisien kokemuksien opettamana olemme lopettaneet sinne kiirehtimisen. Nykyisellään saavumme keskustaan noin klo 2000 ja varaamme aikaa paikkojen koluamiseen reilut 2 tuntia. Keskustaan palaamme aamun tunteina hoitamaan kepeästi päiväaktiiviset lajit.

Suositus IX

Keskustaan saapumista ei tarvitse kiirehtiä. Sovita saapuminen hoidettavien lajien lajityypilliseen käyttäytymisajankohtaan. Käväise useamman kerran parhaissa paikoissa, sillä linnut ovat välillä katveessa. 

 

Laululintujen havainnointiin kannattaa panostaa. Tarjolla on useampi arvolaji ja etenkin Kuusamolle ominaisia lajeja. Usein näiden hoitamiseen käytetään tunteja ja kiire tulee paikasta toiseen siirtyessä. Tämän välttämiseksi pohjustamisessa kannattaa kiinnittää huomiota laululintujen käyttäytymiseen. Laulavatko linnut vain aamun kallisarvoisina tunteina vai voiko arvolajin hoitaa myös toisena ajankohtana. Etenkin Valtavaaran ja Konttaisen alueelta löytyy useampi arvolaji, joiden hoitaminen tuntuu useamman joukkueen osalta ajoittuvan aamun tunteihin. Silloinkaan ei ole kiire, kyllä linnut laulavat vielä myöhäisinä aamun tunteina. Legendaarinen Paras A -joukkue hoiti arvolajit usein jo ennen aamun tunteja. Testasimme heidän taktiikan ja havaitsimme sen varsin toimivaksi.

Suositus X

Panosta laululintuihin. Usein laululinnut laulavat pitkälle aamupäivään saakka ja on mahdollista, että laulavat myös aktiivisesti alkuillasta. Laululintujen hoitamista ei kannata jättää vain aamun tunteihin. 

 

Rallissa menestyminen vaatii halua menestyä. Ymmärän varsin hyvin, että jokaisen joukkueen tavoitteena ei ole kisan voittaminen vaan esimerkiksi mukava yhdessäolo ja hienojen yhteisten havaintojen jakaminen. Mikäli joukkue asettaa tavoitteekseen mahdollisimman hyvän menestymisen, on tavoitteesta hyvä keskustella ennen Kuusamoon saapumista. Joukkueen tavoite ja tarkoitus on oltavan jokaisella joukkueen jäsenellä tiedossa ennen saapumista Kuusamoon. Näin vältytään motivaatiota syöviltä keskusteluilta siitä, että miksi kaikki eivät voi kiertää Kuusamon hienoja lintukohteita? Usealla sinipyrstöhavainnolla ei rallia voiteta. Rallissa menestyminen vaatii henkilökohtaisista intresseistä luopumista joukkueen yhteisen tavoitteen hyväksi. Helposti hoituva kivitasku on rallissa arvokkaampi kuin sinipyrstö, koska niitähän laulaa useita aina Valtavaaralla.

Suositus XI

Menestystä janoavan joukkueen tulee jakaa yhteinen tavoite ja tarkoitus. Jokaisen jäsenen on ymmärrettävä luopua omista intresseistä joukkueen yhteisen tavoitteen vuoksi. Näistä ja rallijoukkueen erilaisista rooleista (kuski, kirjuri, "kellokalle" yms.) on sovittava hyvissä ajoin. Pohjustusviikko tulee käyttää pohjustamista varten. 

 

Kuusamon rallissa peruslajit on jaettu kolmeen kategoriaan Peruslajit I koostuu 70 lajista. Peruslajit II ja III koostuvat kumpikin 20 lajista. Kokonaisuudessaan peruslajit kattavat 110 lajia. Näiden jokaisen havaitsemiseen kannattaa panostaa. Rallissa menestyy takuuvarmasti, jos havaitsee minimissään 105 peruslajia. Muutimme vuoden 2016 rallin jälkeen joukkueemme pohjustamisstrategiaa. Aloimme keskittymään erityisesti peruslajeihin. Tiesimme, että voittaminen vaati näiden täsmällisempää hoitamista. Vuosi vuodelta pohjustamisessa havaittujen lajien kokonaismäärä on laskenut noin 140 lajiin ja saman aikaisesti peruslajien osuus on tästä määrästä kasvanut. Vuoden 2016 jälkeen tavoitteemme on ollut noin 110 peruslajin havaitseminen pohjustuksissa ja etenkin rallissa.

Suositus XII

Kuusamon SM -linturalli voitetaan peruslajeilla. Pyri pohjustamaan maksimimäärä peruslajeja tiiviin rallireitin varrelle. Itse rallissa olennaista on pohjustettujen peruslajien "pitävyysprosentti", joka tulee olla enemmän kuin 95%.Ei kommentteja:

Lähetä kommentti